O nás

Očná ambulancia OKO Prešov, s.r.o. je súkromná očná abmulancia v Prešove. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme pacientom už 20 rokov (od roku 1996).

Dôkazom toho, že chceme našim pacientom ponúkať čo najkvalitnešiu zdravotnú starostlivosť, je pravidelná účasť na oftalmologických seminároch, čím uvádzame najnovšie poznatky z oftalmológie do praxe v prospech našich pacientov. Nezanedbateľnou oblasťou poskytovania oftalmologickej starostlivosti na vysokej úrovni je mať aj moderné profesionálne technické vybavenie.

MUDr. Drahoslava Hurtuková
- Lekár

MUDr. Lukáš Hurtuk
- Lekár

Bc. Klaudia Vajdová
- Zdravorná sestra

ocna ambulancia presov hurtukova, oftalmologia presov, ocne pozadie presov, kontaktne sosovky presov hurtukova, HRT presov, mudr hurtukova Presov, ocni lekari presov. očná ambulancia Prešov Hurtuková, oftalmológia Prešov, očné pozadie Prešov, kontaktné šošovky Prešov Hurtuková, HRT Prešov, MUDr. Hurtuková Prešov, oční lekári Prešov.


Naše vlastné nedostatky môžeme vidieť iba cudzími očami.

(Príslovie)


Fotogaléria - Očné Prešov

Kontakt

Telefón: 051 / 772 13 79
Web: www.okopresov.sk

Očná ambulancia Prešov
OKO Prešov, s.r.o.
Kováčska 15
080 01 Prešov
Slovensko